סדרי רישום

סדרי הרישום לקורסים:

רישום ממוחשב

להלן קישור למועדי הרישום של כל החוגים ותוכניות הלימוד, לתואר ראשון, תואר שני, לימודי תעודה והמכינה האוניברסיטאית.

רישום במזכירויות החוגים

בחוגים ותכניות שאינם מופיעים ברשימה שבקישור לעיל יתבצע הרישום לקורסים בהתייצבות אישית של התלמידים במזכירויות החוגים.

על כל תלמידי החוגים, אשר באים לבצע רישום באופן אישי, להביא איתם את הקבלה על התשלום הראשון, ולאלה שיש להם חובות כספיים- את הקבלה על תשלומם.

על התלמידים החדשים להביא עמם גם את הודעת הקבלה לאוניברסיטה לשנת הלימודים תשפ"ג.

הודעה על מועדי הרישום לקורסים תשלח על ידי החוג.

סדרי הרישום הממוחשב (בפורטל) תשפ"ג

החל מחודש אוגוסט 2022 יוכל כל תלמיד להיכנס לפורטל הסטודנטים ולצפות במועדי הרישום הכלליים בתיבת "הודעות" מימין.

החל מיום 15.08.2022 יוכל כל תלמיד להיכנס לאתר האוניברסיטה ולצפות במועדי הרישום האישיים שהוקצו לו בלשונית "רישום" תחת "מועדי רישום", לצורך עריכת המערכת לשנת הלימודים תשפ"ג. רק במועדים אלה יוכל התלמיד להיכנס לאתר ולרשום עצמו לקורסים שברצונו ללמוד או לחילופין לערוך שינויים במערכת שכבר הקליד. התאריכים שהוקצו לכל תלמיד אינם ניתנים לשינוי.

www.haifa.ac.il – סטודנטים – כניסה לפורטל – הזדהות – רישום – מועדי רישום

תחת "רישום" יפורטו ההנחיות לביצוע הרישום הממוחשב. כל התלמידים מתבקשים לקרוא את ההנחיות בעיון בטרם יחלו את הרישום עצמו.

לביצוע הרישום יש לבחור בלשונית "רישום" ובכפתור "רישום".

שימו לב: על כל תלמיד לבדוק בפורטל הסטודנטים מספר ימים לפני מועד הרישום לקורסים את זכאותו לרישום מבחינת שכר לימוד (העדר חובות) תחת "רישום" – "מועדי רישום". כפתור בדיקת שכר לימוד יופיע לאחר לחיצה על כפתור "הצגת מועדי רישום"

לתלמידים המתחילים לימודיהם בסמסטר ב' תשפ"ג

סמסטר ב' תשפ"ג ייפתח ביום שלישי, ז' אדר, תשפ"ג, 28.02.2023.

שינוי חוגי לימוד –  כל תלמיד המבקש לשנות/להוסיף חוג/חוגי לימוד יבצע את ההרשמה לחוג החדש באמצעות אתר האינטרנט של המחלקה להרשמה.

תלמיד המשנה/מוסיף חוגי לימוד יהא פטור מתשלום דמי הרשמה למעט עלות של 45 שקלים חדשים בלבד.

אחרי רישום לחוג/חוגים חדשים על התלמיד לבטל קורסים מסמסטר ב' בחוג בו הפסיק את לימודיו.

רישום לקורסים/הכנת מערכת השיעורים – הרישום לקורסים ייערך בתאריכים 14.02.2023 עד 08.03.2023. רישום לחוגים ממוחשבים נעשה באמצעות האינטרנט. רישום לחוגים לא ממוחשבים ייערך בין השעות 13:00-10:00 במזכירויות החוגים.

שינויים במערכת השיעורים ניתן לערוך מ- 21.02.2023 עד 08.03.2023.

אנגלית שפה זרה – ניתן לצפות ברשימת הקורסים באתר האינטרנט של האוניברסיטה: סטודנטים – קטלוג קורסים – היחידה ללימודי אנגלית שפה זרה.

ביטול הרשמה / הפסקת לימודים – תשלום שכר לימוד

  1. מועמד ללימודים באוניברסיטת חיפה ו/או הלומד בה המחליט לבטל את הרשמתו לאוניברסיטה או הפסיק ללמוד בה, יודיע על כך בכתב (בדואר רשום ו/או במייל:akubani@univ.haifa.ac.il) למחלקה לשירותי תלמיד ושכר לימוד שבאגף מינהל התלמידים. תלמידי תארים מתקדמים מתבקשים להודיע על הפסקת לימודים לרשות ללימודים מתקדמים.
  2. היום שבו תתקבל הודעת התלמיד באגף מינהל התלמידים ייחשב לו כיום הפסקת לימודיו או ביטול הרשמתו. הודעה שנמסרה בטלפון ו/או בעל פה לא תחשב כקובעת לגבי הפסקת לימודים.