כללי

איגרת זו כוללת מידע על סדרי הרישום באוניברסיטת חיפה לשנת הלימודים תשפ"ד, על הכנת תכנית הלימודים ועל עיקרי תקנות שכר הלימוד.
התלמידים מתבקשים לקרוא את כל הלשוניות בעיון ולנהוג על־פי האמור בהן.

חובה להשתמש בשירותי הרישום הממוחשב המוצעים על־ידינו לרישום לקורסים (ראה פרטים בהמשך).

אין איגרת זו מהווה תחליף לשנתון האוניברסיטה. השנתון יפורסם באתר האינטרנט של האוניברסיטה במהלך חודש אוגוסט 2023.

אוניברסיטת חיפה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להוסיף או לגרוע מכל האמור באיגרת זו ללא כל הודעה מוקדמת, אישית או אחרת.

דבר דואר ו/או דואר אלקטרוני שישלח לתלמיד לפי המען/כתובת הדואר האלקטרוני הרשום/ה במאגר הנתונים הממוחשב של האוניברסיטה יחשב שהגיע לתעודתו. תלמיד המשנה כתובתו ו/או כתובת הדואר האלקטרוני שלו מתבקש לעדכן זאת בפורטל הסטודנטים.

הנחיות כלליות

תהליך תשלום ראשון ותשלום מראש כולל הנחה

בתחילת חודש אוגוסט 2023 ישלח דואר אלקטרוני לכל התלמידים והמועמדים, הצפויים ללמוד בשנת הלימודים הבאה ובו הודעה על התשלום הראשון, שהינו תשלום חובה לשנת הלימודים ותנאי להרכבת מערכת השיעורים.

תלמידים או מועמדים ששילמו את המקדמה, עליהם לשלם סכום השלמה לתשלום ראשון (שהינו ההפרש בין גובה התשלום הראשון לבין סכום המקדמה).

תלמיד לתואר ראשון או שני בלבד, שישלם שכר לימוד מלא (100% שכר לימוד) מראש עד ה- 14.09.2023, יהיה זכאי להנחה בשיעור 2.5% משכר הלימוד השנתי הבסיסי המלא בלבד. הנחה זו תבוטל אם היקף הלימודים יחייב בסופו של דבר שכר לימוד נמוך מ-100%. כמו כן, תבוטל ההנחה לתלמיד ממומן.

תלמידים שאינם לומדים לתואר ראשון או שני ו/או אינם לומדים בהיקף של 100% שכר לימוד, אינם זכאים להנחה כאמור.

אמצעי תשלום:

1. באמצעות כרטיס אשראי –

לבעלי כרטיס ויזה וישראכרט, בתשלום אחד או בתשלומים בתכנית קרדיט בלבד ובתוספת דמי טיפול בגובה 0.76%.  לתשלום לחץ/י כאן. יש לבחור בתשלום ראשון או בתשלום שנתי מלא מראש.

במהלך השנה, ניתן להסדיר את תשלומי שכר הלימוד דרך פורטל הסטודנטים בכרטיס אשראי, במועדי התשלום המופיעים למטה.

2.  באמצעות שובר לתשלום –

ניתן לשלם שובר בבנק הדואר בלבד. התשלום באמצעות השובר ייקלט תוך 5 ימי עסקים.

השובר עם חותמת הדואר מהווה את הקבלה המקורית ויש לשמור עליו. לא ניתן להנפיק קבלה אחרת.

להנפקת שובר לתשלום ראשון או שובר מלא מראש לתשלום עד 14.09.2023 (שובר מלא מראש הכולל הנחה מתייחס לתלמידי תואר ראשון או שני בלבד, הלומדים בהיקף 100% שכר לימוד בלבד)  לחץ/י כאן.

אי הנפקת שובר מסיבה כלשהי אינה פוטרת מתשלום במועד. תלמיד אשר לא הנפיק שובר לתשלום, מתבקש ליצור קשר עם המחלקה לשכר לימוד ושירותי תלמיד.

אם ברצונך לקבל שובר לתשלום בבנק שאינו בנק הדואר, יש לפנות אל המחלקה לשכר לימוד ושירותי תלמיד.

במהלך השנה, ניתן להנפיק את שוברי תשלום שכר הלימוד ולשלם במועדי התשלום המופיעים למטה. להנפקת שובר לחץ/י כאן

3. באמצעות כספי הפיקדון הצבאי:

ניתן לשלם כל שובר תשלום באמצעות כספי הפיקדון הצבאי כולל תשלום המקדמה.

יש לוודא את גובה הפיקדון הצבאי העומד לרשותך.

יש לשלם את השובר באופן מקוון ב"אזור האישי" באתר האגף והקרן לחיילים משוחררים. להנחיות לחץ/י כאן.

התשלום ייקלט תוך 10 ימי עסקים. להנפקת שובר לחץ/י כאן.

4. באמצעות הוראה לחיוב חשבון –

ניתן לשלם בהוראה לחיוב חשבון החל מהתשלום השני בלבד.

יש להחתים את טופס ההרשאה בבנק ולשלוח למחלקה לשירותי תלמיד ושכר לימוד אסמכתא על הוראה לחיוב חשבון עבור קוד מוסד 33669 בתחילת שנת הלימודים.

מועדי החיוב החל מהתשלום השני הינם כמופרט למטה

כל התלמידים חייבים לשלם את התשלום הראשון בפורטל בכרטיס אשראי או באמצעות שובר, גם תלמידים אשר מבקשים לשלם את שכר הלימוד באמצעות הוראה לחיוב חשבון.

תלמיד שכבר חתם על "הוראה לחיוב חשבון" בעבר – ההוראה תכנס שוב לתוקפה לאחר שישלם את התשלום הראשון לתשפ"ד.

מועדי תשלום:

תלמיד המחויב בשכר לימוד בשיעור של 100% ומעלה ישלם ב-6 תשלומים, באם מחויב בשכר לימוד נמוך יותר ישלם בפחות תשלומים.

להלן המועדים לפירעון שכר לימוד:

תשלום ראשון   עד        14.09.2023

תשלום שני       עד        14.11.2023

תשלום שלישי   עד        14.12.2023

תשלום רביעי    עד        14.02.2024

תשלום חמישי   עד        14.03.2024

תשלום שישי     עד        14.04.2024

איחור בתשלום מעבר למועדים הנקובים לעיל יגרור חיוב בריבית פיגורים.

לצורך החזרים ומלגות, על כל תלמיד להקפיד ולהזין בעצמו פרטי חשבון בנק בפורטל הסטודנטים.

שנתון תשפ"ד

שנתון האוניברסיטה לשנת הלימודים תשפ"ד יפורסם בסוף חודש אוגוסט באתר האינטרנט של האוניברסיטה.

השנתון כולל הנחיות כלליות, תקנונים, הסברים על מתכונת הלימודים של החוגים.
מערכת שיעורים מפורטת ניתן למצוא ב"קטלוג הקורסים" תחת לשונית "סטודנטים" "כל השירותים לסטודנט" באתר האוניברסיטה.

הערה: כל האמור באיגרת זו מתייחס לנשים ולגברים והשימוש בלשון זכר הינו לשם הנוחות בלבד.

חובת אנגלית 

חובה על כל סטודנט להגיע לרמת פטור באנגלית כחלק מחובותיו לתואר.

עמידה בחובה זאת היא תנאי כניסה לקורסים בדרג 3. על מנת לסווג את רמת ידיעותיו של המועמד בשפה האנגלית או להעניק פטור מהם, מחויב הסטודנט בבחינת סיווג באנגלית (פסיכומטרי/אמיר/ אמירם) כחלק מתנאי הקבלה לאוניברסיטה.

להלן מתווה לימודי האנגלית באוניברסיטת חיפה לסטודנטים שהחלו לימודיהם בשנה"ל תשפ"ב ואילך בהתאם להנחיות מל"ג:

ישנן רמות סיווג באנגלית ועל כל סטודנט ללמוד קורסי אנגלית בהתאם לסיווגו בבחינות הכניסה כאמור:

  • סטודנטים ברמת סיווג טרום בסיסי ילמדו את הקורסים הבאים: טרום בסיסי, בסיסי, מתקדמים א', מתקדמים ב'.

  • סטודנטים ברמת סיווג בסיסי ילמדו את הקורסים הבאים: בסיסי, מתקדמים א', מתקדמים ב'.

  • סטודנטים ברמת סיווג מתקדמים א' ילמדו את הקורסים הבאים: מתקדמים א', מתקדמים ב'.

  • סטודנטים ברמת סיווג מתקדמים ב' ילמדו את הקורסים הבאים: מתקדמים ב', קורס תוכן אחד באנגלית.

  • סטודנטים ברמת סיווג פטור: ילמדו שני קורסי תוכן באנגלית.

פירוט ניתן לקרוא באתר היחידה ללימודי אנגלית שפה זרה או בפרק חובת אנגלית המופיע בשנתון.