לוח שנת הלימודים תשפ"ב 2022/2021

סמסטר א' – סמסטר חורף

תחילת הלימודים: יום ראשון, ד' חשון, תשפ"ב 10.10.21.

חופשת חנוכה: יום ראשון, א' טבת, תשפ"ב, 5.12.21.

חופשת חג המולד: יום שבת, כ"א טבת, תשפ"ב, 25.12.21.

סיום סמסטר א': יום שישי, י"ב שבט, תשפ"ב, 14.1.22.

בחינות סמסטר א': מועד א': מיום ראשון, י"ד שבט, תשפ"ב, 16.1.22. עד יום שישי, ג' אדר א', תשפ"ב,  4.2.22.

מועד ב': מיום ראשון, ה' אדר א', תשפ"ב, 6.2.22. עד יום שישי, י"ז אדר א', תשפ"ב, 18.2.22.

סמסטר ב' – סמסטר אביב

תחילת הלימודים: יום ראשון, י"ט אדר א', תשפ"ב, 20.2.22.

יום השלמה ראשון(בשל מעוט ימי לימוד בימי חמישי): יום שני, י"א אדר ב', תשפ"ב,  14.3.22

תענית אסתר: יום רביעי, י"ג אדר ב', תשפ"ב, 16.3.22 (הלימודים מסתיימים בשעה 18:00)

חופשת פורים: יום חמישי, י"ד אדר ב', תשפ"ב, 17.3.22.

יום השלמה שני(בשל מעוט ימי לימוד בימי חמישי): יום שלישי, י"א ניסן, תשפ"ב,  12.4.22.

חופשת פסח: מיום רביעי, י"ב ניסן, תשפ"ב, 13.4.22, עד יום שישי כ"א ניסן, תשפ"ב, 22.4.22. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, כ"ג ניסן, תשפ"ב, 24.4.22.

ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה: יום רביעי, כ"ו ניסן, תשפ"ב, 27.4.22. (הלימודים מסתיימים בשעה 18:00).

עצרת יום הזיכרון לשואה ולגבורה: יום חמישי, כ"ז ניסן, תשפ"ב, 28.4.22  (בין השעות 14:00-12:00).

עצרת יום הזיכרון לחללי צה"ל: יום שלישי, ב' אייר, תשפ"ב,3.5.22 (בין השעות 14:00-12:00) (הלימודים מסתיימים בשעה 18:00).

יום הזיכרון לחללי צה"ל (אין לימודים): יום רביעי, ג' אייר, תשפ"ב, 4.5.22.

חופשת יום העצמאות: יום חמישי, ד' אייר, תשפ"ב, 5.5.22.

 צום הרמדאן*: מיום שבת, א' ניסן, תשפ"ב, 2.4.22, עד יום ראשון, ל' ניסן, תשפ"ב, 1.5.22.

 חופשת סיום צום הרמדאן (עיד אל פיטר)*: ייקבע בהמשך.

יום הסטודנט*: ייקבע בהמשך.

חופשת חג השבועות: יום ראשון, ו' סיון, תשפ"ב, 5.6.22.

סיום סמסטר ב': יום שישי, י"א סיון, תשפ"ב, 10.6.22.

בחינות סמסטר ב': מועד א': מיום ראשון, י"ג סיון,  תשפ"ב, 12.6.22. עד יום שישי, ב' תמוז, תשפ"ב, 1.7.22.

מועד ב' : מיום ראשון, ד' תמוז, תשפ"ב, 3.7.22. עד יום שישי, ט"ז תמוז, תשפ"ב, 15.7.22.

תחילת סמסטר קיץ: יום ראשון, ד' תמוז, תשפ"ב, 3.7.22.

חופשת ט' באב: יום ראשון, י' אב, תשפ"ב, 7.8.22.

חופשת סיום צום חג הקורבן (איד אל אדחא)*: ייקבע בהמשך.

סיום סמסטר קיץ: יום שישי, ו' אלול, תשפ"ב, 2.9.22.

בחינות סמסטר קיץ: מועד א': מיום ראשון, ח' אלול, תשפ"ב, 4.9.22. עד יום שישי, כ"ז אלול, תשפ״ב, 23.9.22.

מועד ב': מיום רביעי, ג' תשרי, תשפ״ב, 28.9.22. עד יום שישי, כ"ו תשרי, תשפ״ב, 21.10.22.

פתיחת שנת הלימודים תשפ"ג: 23.10.22.

*עדיין לא ידוע מועד מדוייק (יתכנו שינויים)