לוח שנת הלימודים תשפ"ג 2023/2022

סמסטר א' – סמסטר חורף

תחילת הלימודים: יום ראשון, כ"ח תשרי, תשפ"ג 23.10.22.

חופשת חנוכה: יום ראשון, א' טבת, תשפ"ג, 25.12.22.

חופשת חג המולד: יום ראשון, א' טבת, תשפ"ג, 25.12.22.

סיום סמסטר א': יום ראשון, כ"ט טבת, תשפ"ג, 22.01.23

בחינות סמסטר א': מועד א': מיום שני, א' שבט, תשפ"ג,23.01.23 עד יום שלישי, כ"ג שבט, תשפ"ג,  14.02.23

מועד ב': מיום רביעי, כ"ד שבט, תשפ"ג, 15.02.23 עד יום שני, ו' אדר , תשפ"ג, 27.02.23

סמסטר ב' – סמסטר אביב

תחילת הלימודים: יום שלישי, ז' אדר , תשפ"ג, 28.02.23

תענית אסתר: יום שני, י"ג אדר , תשפ"ג, 06.03.23 (הלימודים מסתיימים בשעה 18:00)

חופשת פורים: יום שלישי, י"ד אדר , תשפ"ג, 07.03.23.

חופשת פסח: מיום ראשון, י"א ניסן, תשפ"ג, 02.04.23 עד יום רביעי כ"א ניסן, תשפ"ג, 12.04.23. הלימודים יתחדשו ביום חמישי, כ"ב ניסן, תשפ"ג, 13.04.23

ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה: יום שני, כ"ו ניסן, תשפ"ג, 17.04.23. (הלימודים מסתיימים בשעה 18:00).

עצרת יום הזיכרון לשואה ולגבורה: יום שלישי, כ"ז ניסן, תשפ"ג, 18.04.23 (בין השעות 14:00-12:00).

 צום הרמדאן*: מיום רביעי, כ"ט אדר, תשפ"ג ,22.03.23,  עד יום שישי, ל' ניסן, תשפ"ג, 21.04.23.

 חופשת סיום צום הרמדאן (עיד אל פיטר)*: ייקבע בהמשך.

עצרת יום הזיכרון לחללי צה"ל: יום שני, ג' אייר, תשפ"ג, 24.04.23 (בין השעות 14:00-12:00) (הלימודים מסתיימים בשעה 18:00).

יום הזיכרון לחללי צה"ל (אין לימודים): יום שלישי, ד' אייר, תשפ"ג, 25.04.23.

חופשת יום העצמאות: יום רביעי, ה' אייר, תשפ"ג, 26.04.23.

 יום הסטודנט*: ייקבע בהמשך.

חופשת חג השבועות: יום חמישי, ה' סיון, תשפ"ג, 25.05.23, עד יום שישי, ו' סיון, 26.05.23.

סיום סמסטר ב': יום שלישי, א' תמוז, תשפ"ג, 20.6.23.

בחינות סמסטר ב': מועד א': מיום רביעי, ב' תמוז,  תשפ"ג, 21.06.23, עד יום שלישי, כ"ב  תמוז, תשפ"ג, 11.07.23.

מועד ב' : מיום רביעי, כ"ג תמוז, תשפ"ג, 12.07.23. עד יום שישי, י' אב, תשפ"ג, 28.07.23.

חופשת סיום צום חג הקורבן (איד אל אדחא)*: ייקבע בהמשך.

תחילת סמסטר קיץ: יום רביעי, כ"ג תמוז, תשפ"ג, 12.07.23.

חופשת ט' באב: יום חמישי, ט' אב, תשפ"ג, 27.07.23.

סיום סמסטר קיץ: יום חמישי, י"ד אלול, תשפ"ג, 31.08.23.

בחינות סמסטר קיץ: מועד א': מיום שישי, ט"ו אלול, תשפ"ג, 01.09.23. עד יום חמישי, כ"ח אלול, תשפ״ג, 14.09.23.

מועד ב': מיום שני, ג' תשרי, תשפ״ד, 18.09.23. עד יום שישי, כ"ח תשרי, תשפ״ד, 13.10.23.

פתיחת שנת הלימודים תשפ"ד: 15.10.23.

*עדיין לא ידוע מועד מדוייק (יתכנו שינויים)