ביטחון וחנייה

תקנון חלוקת תווי חניה לשנה"ל תשפ"ד

תקנות חניה

להלן פירוט הנחיות להגשת בקשה לקבלת/רכישת תווי חניה בתחומי האוניברסיטה וכללי החניה והתנועה בתחומי האוניברסיטה לסטודנטים וסגל זוטר

א.  קבלה/רכישת תו החניה לאוניברסיטת חיפה מותנה בהצגת המסמכים הבאים:

 1. רישיון נהיגה בתוקף על שם הסטודנט.     
 2. הצגת רישיון רכב חובה תקף רשום על שם מבקש התו או על שם הוריו/ בן/בת זוג (מחייב קיומו של רישום בתעודת זהות, מסמך מהרבנות או הצהרה חתומה על ידי נוטריון).
  סטודנטים שברשותם רכב של "חברה / קיבוץ"  נדרשים להציג אישור "ממקום העבודה / קיבוץ" המעיד כי הרכב משמש את הסטודנט/ית במשך כל השנה.
 3. הצגת אישור קבלה ללימודים מכינה/תואר ראשון/תואר שני/תואר שלישי.

ב. פירוט אוכלוסיית הזכאים לרכישת תו חניה בתחומי אוניברסיטת חיפה

 • סטודנטים לתואר שלישי.
 • סטודנטים לתואר שני 
 • סטודנטים לתואר ראשון ומכינה אשר זכו בהגרלה לרכישת תו החניה .
 • סטודנטים הלומדים שנה ד' משפטים / ראית חשבון.
 • סטודנטים שהינם עוזרי הוראה / מחקר ללא מינוי מאגף משאבי אנוש.
 • עמיתי הוראה / מורים מן החוץ / מרצים ללא מינוי מאגף משאבי אנוש.
 • סטודנטים בני עובדים.
 • סטודנטים אשר הוריהם נמנים עם סגל עובדי הטכניון (בכפוף להצגת מכתב מקצין הביטחון של הטכניון).
 • סטודנטים נפגעי פעולות האיבה ובני משפחות שכולות (בכפוף להצגת אישור מהרשויות).
 • סטודנטים בני 60 שנה ומעלה.
 • סטודנטיות בהריון.
 • סטודנטים הסובלים מבעיות רפואיות מיוחדות (לא נכות המוכרת על ידי ביטוח לאומי) מתבקשים להציג מסמך עדכני לשנת הלימודים המבוקשת מרופא מומחה.
  מסמך זה ייבדק ותתקבל החלטה לפי שיקול הגורם המוסמך באוניברסיטה. את המסמכים הרפואיים יש להגיש למשרדנו מיום ראשון 1/8/23 (לא נסתפק בהמלצת רופא).

ג. פירוט אוכלוסיית הזכאים לקבלת תו חניה ללא תשלום בתחומי אוניברסיטת חיפה:

 • סטודנטים הלומדים לתואר שלישי אשר קיבלו מלגה מהרשות ללימודים מתקדמים (מותנה בהצגת המלגה)
 • סטודנטים שהינם עוזרי הוראה ומחקר במינוי מאגף משאבי אנוש (יש להציג את כתב המינוי).
 • סטודנטים בעלי תו נכה ממשרד הרישוי / נכים מעל 60% נכות בהצגת אישור ממשרד הביטחון או מביטוח לאומי.
 • סטודנטית בהריון החל מחודש שביעי להריון זכאית לקבלת אישור חניה אשר יהיה בתוקף עד שלושה חודשים לאחר הלידה (מותנה בהצגת אישור רפואי מרופא נשים המעיד על תאריך לידה משוער).

ד.   מועדי חלוקת תוויות חניה:

 • עמיתי הוראה/ מורים מן החוץ – החל מתאריך 1/8/23 ולמשך כל השנה.
 • סטודנטים עוזרי הוראה ומחקר במינוי מטעם משאבי אנוש החל מתאריך 1/8/23 ובמשך כל השנה.
 • סטודנטים הלומדים לתואר שני – החל מתאריך 20/8/23 ועד תאריך 26/10/23.

בחלוקת תוויות החניה לזוכי ההגרלה שתתקיים בין התאריכים 8/10/23 ועד לתאריך 26/10/23,

החלוקה תתקיים בין השעות 12:30-08:30, 15:00 -13:30  במשרדי מחלקת הביטחון בחניון הרב תכליתי. 

ה. שעות פעילות/קבלה במחלקת הביטחון בנושא חניה/תוויות:

בימי א'-ה' בין השעות  12:30-08:30, 15:00-13:30
המשרד סגור לקבלת קהל  בין השעות 13:30-12:30.
בזמני טקסים ואירועים יש להתעדכן באתר האוניברסיטה – מחלקת הביטחון על שעות הפעילות.

ו. דמי חניה:

 1. קביעת עלות דמי החניה נקבעת מידי שנה על ידי הנהלת האוניברסיטה.
 2. תשלום התו הינו  בכרטיס אשראי במחלקת ביטחון ו/או דרך תשלום דיגיטלי ובתנאי שהסטודנט מחובר לפורטל.
 3. כל רוכש/מקבל תו חניה יאשר בחתימת ידו את הכתוב ב"טופס התחייבות לקבלת תו חניה".

ז. הגרלת תווי חניה בתשלום לסטודנטים הלומדים תואר ראשון ומכינה אוניברסיטאית

סטודנטים לתואר ראשון ותלמידי מכינה המעוניינים להשתתף בהגרלה לתווי חניה בתשלום יעשו זאת באמצעות אתר האינטרנט https://stud.haifa.ac.il/irg/portal דרך שירותים מקוונים הגרלת תוויות חניה, או דרך "פורטל הסטודנטים- סטודנטל"  החל מתאריך 13/8/23 ועד תאריך 28/9/23 כולל, סיום ההגרלה.
סטודנטים שיזכו בהגרלה זכאים לרכוש את תווי החניה החל מתאריך 15/10/23  ועד 26/10/23

החלוקה תתבצע במשרדי מחלקת הביטחון הממוקם בחניון הרב תכליתי.

ניתן לקבל את תוצאות ההגרלה החל מתאריך 10/10/23  באתר האינטרנט פורטל הסטודנטים (הגרלת תווי חניה)  סטודנטים שאין ברשותם מחשב אישי יוכלו להיכנס לאתר האינטרנט בכיתות המחשבים  ברחבי הקמפוס.
כמו כן תפורסם רשימת הזוכים בלוח המודעות במחלקת ביטחון.

חלוקת תוויות החניה לשנת הלימודים תשפ"ד לזוכי ההגרלה תתקיים במשרדי מחלקת הביטחון הממוקמים בחניון הרב תכליתי החל מתאריך 15/10/23 ועד לתאריך 26/10/23.

הערה:

חובה על כל משתתף להחזיק רישיון נהיגה בתוקף
משתתף שנכנס להגרלה ללא רישיון נהיגה בתוקף ,תוגש נגדו תלונה ברשויות המשמעת!
תו החניה יהיה רשום על שם הסטודנט שזכה בהגרלה ובלבד!
אסורה ההשתתפות בהגרלה באם אין ברשות הסטודנט אחד מהמסמכים הנדרשים בסעיף 1 למסמך זה!

ח.  תווי חניה ברכישה לכלל אוכלוסיית הסטודנטים

 1. ניתן לרכוש אישור חניה ליום שישי לא כולל סמסטר קיץ תשפ"ד.
 2. ניתן לרכוש אישור חניה ליום שישי כולל סמסטר קיץ תשפ"ד.
 3. ניתן לרכוש תווי חניה אחר הצהריים, החל מהשעה 13:30 בתחומי האוניברסיטה, האישור כולל את יום שישי וסמסטר קיץ תשפ"ד.
 4. ניתן לרכוש תו חניה "קארפול" בהשתתפות 3-4 סטודנטים על בסיס תו חניה יומי ועד יומיים בשבוע (תקף לחוגים אשר קיבלו אישור לחד/דו יומי, חריגים באישור ממונה חניה בלבד) .
 5. תו חניה קארפול – אנו נאפשר בשנת הלימודים תשפ"ד אפשרות לרכישת קארפול מותאם לימי הלימודים, וזאת על סמך ימים ומקומות חניה פנויים.


ט.  שימוש בתו החניה:

את תו החניה יש להצמיד לשמשת הרכב צד שמאל למעלה.
תו החניה מקנה חניה במקומות המותרים לו בתחומי  האוניברסיטה.
תו החניה אינו מקנה חניה במקום המיועד לחניית רכב נכים.

תו החניה אינו מבטיח מקום חניה במידה וחניוני הקמפוס מלאים, החניה הינה על בסיס מקום פנוי.

י.   סינדול/קנסות (על פי נוהל סינדול מתאריך 1/7/22)

 • אסורה חניה כפולה החוסמת כניסת רכב או יציאתו ממקום חניה מסודר.
 • אסורה חניה הגורמת לחסימת ציר תנועה או חוסמת כניסה ויציאה למגרש חניה מסודר.
 • אסורה חניה בתחום תחנות אוטובוסים.
 • אסורה חניה במקומות המסומנים בתמרור "אין חניה" או "אין כניסה" או מסומנים בשפת המדרכה בצבעים אדום ולבן או תמרור.
 • אסורה החניה על סימון X בכביש.
 • אסורה החניה על מדרכות או מדשאות.
 • אסורה חניה במגרשים המיועדים לחברי הסגל בלבד.
 • אסורה חניה שמורה לרכב יחידות האוניברסיטה.
 • אסורה חניה  על מעבר חציה.
 • אסורה חניה במקום המיועד לרכב חירום או הצלה.
 • מספר תו חניה של הרכב אינו זהה למספר הרכב.
 • רכב הנכנס לאוניברסיטה  וחונה בחניונים ללא אישור חניה.
 • אסורה חניה בכל מקום אשר אינו מוגדר כמקום חניה.

כל העובר על הנזכרים לעיל צפוי להיקנס ולהיות מסונדל.

 שיעורי הקנסות בגין סינדול רכב לפי הוראות סעיף 3.5   לתקנות ייקבעו על ידי הנהלת האוניברסיטה.
סינדול במקום אסור לחניה 100 ₪.
סינדול במקום חניה לנכים 300 ₪.

 תעריפים אלה יעודכנו מדי פעם ויפורסמו על גבי לוחות המודעות בתחום הקמפוס, קנסות על פי תקנות אלה ישולמו בכרטיס אשראי במשרדי מחלקת הביטחון. המרת הקנס לאזהרה בסמכותו של ראש אגף הנדסה, תשתיות וביטחון/ראש מחלקת ביטחון/הממונה על החניה/כונן בכיר.

 לבירורים לאחר תשלום הקנס ניתן לפנות לממונה על החניה.

יא.  אחריות

האוניברסיטה לא תחשב כמי שנטלה על עצמה לשמור בשכר או שלא בשכר על רכבו של מקבל האישור לחנות בשטח האוניברסיטה.
האוניברסיטה לא תהיה אחראית בשום מקרה לרכב, אביזריו והחפצים שהיו בו, ו/או לנזק שייגרם לנזכר לעיל מכל סיבה שהיא לרבות גניבה, מכה, תקר וכיוצא בזה. 

הערה חשובה

במקרים בהם יחולו שינויים בהסדרי החניה או צמצום מקומות חניה אנו נהיה רשאים לקצר את מועדי הזכאות לרכישת תווי החניה.

 

מחירון לתוויות חניה

מס

אוכלוסייה זכאית

מחיר התו לשנה

מחיר תו לסמסטר

הערות

1

סטודנטים הלומדים לתואר  שלישי

300

150 ₪

 

2

סטודנטים הלומדים לתואר שני

600 ₪

300 ₪

 

4

סטודנטים חולים במחלות כרוניות

600 ₪

300 ₪

בהצגת מכתב מרופא  מומחה.

5

סטודנטים בני 60 ומעלה

600 ₪

300 ₪

בהצגת תעודת זהות

6

סטודנטיות בהריון

600 ₪

300 ₪

בכפוף להצגת מכתב מרופא נשים.

(החל מחודש שביעי  חניה  אישור זמני – חינם   לתק' של 3 חודשים  לאחר הלידה תחת אישור רפואי )  לאחר התקופה תתאפשר רכישת תו חנייה במחיר מלא.

7

סטודנטים בני עובדים קבועים

300 ₪

150 ₪

 

8

תוויות אחה"צ משעה 13:30

280 ₪

150 ₪

סמסטר ב' כולל  יום ו'  וסמסטר קיץ

9

תו חניה ימי ו' בלבד, לא כולל סמסטר קיץ

60 ₪

30 ₪

סמסטר ב' בלבד

10

תו חניה ימי ו' בלבד הכולל את סמסטר קיץ

120 ₪

90 ₪

 

11

תו חניה סמסטר קיץ

____

100 ₪