מחלקות אגף מנהל תלמידים

המחלקה להרשמה

קבלת קהל*: בימים א'-ה' בשעות 10:30-09:00, ו-14:30-13:00
בית הסטודנט, קומה 1, חדר 104 – לתואר ראשון
חדר 102 – לתארים מתקדמים
טלפון תואר ראשון: 6/5/ 04-8240324
טלפון תארים מתקדמים: 04-8249103 ,04-8240663
פקס: 04-8249995

הרשמה למכינה האוניברסיטאית

קבלת קהל*: בימים א'-ה' בשעות 12:30-11:00
בית הסטודנט, קומה 1, חדר 104
טלפון 04-8249366

המחלקה לשירותי תלמיד ושכר לימוד

קבלת קהל*: בימים א'-ה' בשעות ,10:30-09:00 14:30-13:00
בית הסטודנט, קומה 0, חדר 022
טלפון 04-8240320
פקס: 04-8249989

המחלקה לשירותי הוראה ובוגרים

קבלת קהל*: בימים א'-ה' בשעות 9:00-10:30, 13:00-14:30
מדור אישורים – בית הסטודנט, קומה 0, חדר 029
טלפון: 04-8240713, 04-8240677
מדור בוגרים –  בית הסטודנט, קומה 0, חדר 028
טלפון: 04-8240668,
פקס: 04-8210321

המערך לגיוס ושיווק

מרכז יעוץ למועמדים: קבלת קהל*: בתיאום מראש
בימים א׳-ה׳ בשעות 18:00-09:30,ובימי ו׳ בתיאום מראש בין השעות 13:00-09:30
טלפון: 1-800-300-032
בית הסטודנט, קומה 0, חדר 027.

*בתקופת ה"קורונה" יתכנו שינויים בשעות קבלת הקהל, יש להתעדכן באתר.