מחלקות אגף מנהל תלמידים

המחלקה להרשמה

קבלת קהל*: בימים א'-ה' בשעות 10:30-09:00, ו-14:30-13:00
בית הסטודנט, קומה 1, חדר 104 – לתואר ראשון
חדר 102 – לתארים מתקדמים
טלפון תואר ראשון: 6/5/ 04-8240324
טלפון תארים מתקדמים: 04-8249103 ,04-8240663
פקס: 04-8249995

הרשמה למכינה האוניברסיטאית

קבלת קהל*: בימים א'-ה' בשעות 12:30-11:00
בית הסטודנט, קומה 1, חדר 104
טלפון 04-8249366

המחלקה לשירותי תלמיד ושכר לימוד

קבלת קהל*: בימים א'-ה' בשעות ,10:30-09:00 14:30-13:00
בית הסטודנט, קומה 0, חדר 022
שעות מענה טלפוני , 9:00-12:00, טלפון 04-8240320
פקס: 04-8249989

המחלקה לשירותי הוראה ובוגרים

קבלת קהל*: בימים א'-ה' בשעות 9:00-10:30, 13:00-14:30
מדור אישורים – בית הסטודנט, קומה 0, חדר 029
טלפון: 04-8240713, 04-8240677
מדור בוגרים –  בית הסטודנט, קומה 0, חדר 028
טלפון: 04-8240668,
פקס: 04-8210321

* יתכנו שינויים בשעות קבלת הקהל, יש להתעדכן באתר.