כנסים חוגיים

כנסים חוגיים לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ"ב

(מומלץ לתלמידים להשתתף בכנסים אלה)

ביולוגיה
שיחת פתיחת שנה עם ראש החוג תתקיים בשבוע הראשון של סמסטר א', פרטים מדויקים יישלחו במייל כשבוע לפני.

בית ספר לבריאות הציבור – תואר שני
יום אוריינטציה לתלמידי שנה א' יתקיים ביום ד' 29.9.21, בשעה 10:00, המפגש יתקיים בחדר 1007, בניין המדרגה . 

בית ספר לטיפול באמצעות אמנויות – תואר שני
בית הספר יקיים יום אוריינטציה לשנה א' ביום ה' 2.9.21 בשעה 10:00, המפגש יתקיים בחדר 209, בניין משכן לאומנויות.

בית ספר לעבודה סוציאלית – תואר ראשון
שנה א' 3.10.21, יום א' בשעה 9:00 – 15:00 , טרם נקבע מיקום.

בית ספר לעבודה סוציאלית – תואר שני
שנה א' 8.8.21, יום א'  בשעה  11:00 , המפגש יתקיים בזום.

בית הספר לעבודה סוציאלית – תואר ראשון -מבח"ר

יום אוריינטציה לנשים שנה א' 3.10.21, יום א', בין השעות 8:30 – 15:00, מכללת מבח"ר, בני ברק. 

יום אוריינטציה לגברים שנה א' 3.10.21, יום א', בין השעות 16:00 – 22:30, מכללת מבח"ר, בני ברק.

בית הספר לעבודה סוציאלית – תואר שני -מבח"ר

יום אוריינטציה לנשים שנה א' 5.9.21 יום א', בין השעות 10:00 – 11:30 , המפגש יתקיים בזום. 

יום אוריינטציה לגברים שנה א' 5.9.21 יום א', בין השעות 11:30 – 12:30 , המפגש יתקיים בזום. 

בית ספר לקרימינולוגיה – תואר שני
שנה א' 5.10.21 , יום ג' שעה 10:30, טרם נקבע מיקום. 

בריאות נפש קהילתית – תואר שני
יום אוריינטציה לתלמידי שנה א' יתקיים ביום א', 12.9.21, בין השעות 9:00 – 12:00, מצפור סמי עופר, קומה 30, מגדל אשכול. 

הפרעות בתקשורת – תואר ראשון
יום אוריינטציה לתלמידי שנה א' יתקיים ביום ה' 30.9.21, בין השעות 10:00 – 13:00, טרם נקבע מיקום.

מדעי הרפואה
שיחת פתיחה שנה עם ראש החוג תתקיים בשבוע הראשון של סמסטר א', פרטים מדויקים יישלחו במייל כשבוע לפני.

משפטים – תואר ראשון
יום אוריינטציה יתקיים בימים ד',ה' 6.10.21 בין השעות 9:00 – 18:00 וביום ה' 7.10.21 בין השעות 9:00 – 14:30, פרטים נוספים יישלחו על ידי הפקולטה.

סיעוד – תואר ראשון
יום אוריינטציה יתקיים ביום א' 5.9.21 בין השעות 10:00-12:00, טרם נקבע מיקום.

סיעוד – תואר שני
יום אוריינטציה יתקיים ביום ב' 4.10.21 בין השעות 10:00-12:00 , טרם נקבע מיקום.

פיזיותרפיה – תואר ראשון
יום אוריינטציה לשנה א' יתקיים ביום א'  12.9.21,  בשעה 10:00 , חדר הסנאט, קומה 29, מגדל אשכול. 

פיזיותרפיה – תואר שני
יום אוריינטציה לשנה א' יתקיים ביום ב'  13.9.21, בשעה 10:00 , חדר הסנאט, קומה 29, מגדל אשכול .

פסיכולוגיה ומדעי הקוגניציה – תואר ראשון
יום אוריינטציה לתלמידי שנה א' יתקיים ביום ד'  25.8.21 בין השעות 11:00 – 13:00, ברחבת בית הסטודנט, קומה 0.

ריפוי בעיסוק – תואר ראשון ושני
יום אוריינטציה יתקיים ביום ד' 6.10.21, חדרים ושעות טרם נקבעו.

ריפוי בעיסוק – תואר ראשון – מבח"ר

יום אוריינטציה יתקיים ביום ה' 7.10.21, בין השעות 12:30-14:00, במכללת מבח"ר, בני ברק.

שירותי אנוש – תואר ראשון
יום אוריינטציה לתלמידי שנה א' יתקיים  ביום ה' 30.9.21, בשעה 10:30, המפגש יתקיים בזום.