כנסים חוגיים

כנסים חוגיים לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ"א

(מומלץ לתלמידים להשתתף בכנסים אלה)

ביולוגיה
שיחת פתיחת שנה עם ראש החוג תתקיים בשבוע הראשון של סמסטר א', פרטים מדויקים יישלחו במייל כשבוע לפני.

ביולוגיה אבולוציונית וסביבתית
יום אוריינטציה לתלמידי שנה א' יתקיים ביום ב' 26.10.20,  בשעה 10:00, המפגש יתקיים בזום. 

בית ספר לבריאות הציבור – תואר שני
יום אוריינטציה לתלמידי שנה א' יתקיים ביום ה' 10.9.20, בשעה 10:00, המפגש יתקיים בזום. 

בית ספר לטיפול באמצעות אמנויות – תואר שני
בית הספר יקיים יום אוריינטציה לשנה א' ביום ד' 16.9.20 בשעה 10:00, המפגש יתקיים בזום.

בית ספר לעבודה סוציאלית – תואר ראשון
שנה א' 12.10.20, יום ב' בשעה 8:30 – 12:30 (לא סופי), המפגש יתקיים בזום.

בית ספר לעבודה סוציאלית – תואר שני
שנה א' 26.8.20, יום ד'  בין השעות  10:00 – 12:00, המפגש יתקיים בזום.

בית הספר לעבודה סוציאלית – תואר ראשון -מבח"ר

שנה א' 12.10.20, יום ב', המפגש יתקיים בזום. 

בית הספר לעבודה סוציאלית – תואר שני -מבח"ר

יום אוריינטציה לנשים שנה א' 9.9.20 יום ב', בין השעות 10:00 – 11:00 , המפגש יתקיים בזום. 

יום אוריינטציה לגברים שנה א' 9.9.20 יום ב', בין השעות 11:30 – 12:30 , המפגש יתקיים בזום. 

בית ספר לקרימינולוגיה – תואר שני
שנה א' 14.9.20 , יום ב' שעה 17:00, המפגש יתקיים בזום.

בריאות נפש קהילתית – תואר שני
יום אוריינטציה לתלמידי שנה א' יתקיים ביום א', 6.9.20, בין השעות 10:00 – 13:00, המפגש יתקיים בזום.

הפרעות בתקשורת – תואר ראשון
יום אוריינטציה לתלמידי שנה א' יתקיים ביום ה' 10.9.20, בין השעות 10:00 – 13:00, המפגש יתקיים בזום.

מדעי הרפואה
שיחת פתיחה שנה עם ראש החוג תתקיים בשבוע הראשון של סמסטר א', פרטים מדויקים יישלחו במייל כשבוע לפני.

משפטים – תואר ראשון
יום אוריינטציה יתקיים בימים ד',ה' 6.10.21 בין השעות 9:00 – 13:00 וביום ה' 7.10.21 בין השעות 9:00 – 14:30, פרטים נוספים יישלחו על ידי הפקולטה.

סיעוד – תואר ראשון
יום אוריינטציה יתקיים ביום ד' 16.9.20 בשעה 10:00, המפגש יתקיים בזום.

סיעוד – תואר שני
יום אוריינטציה יתקיים ביום ב' 7.9.20 בשעה 17:00,המפגש יתקיים בזום.

פיזיותרפיה – תואר ראשון
יום אוריינטציה לשנה א' יתקיים ביום ה'  10.9.20,   בין השעות 10:00 – 13:00, המפגש יתקיים בזום. 

פיזיותרפיה – תואר שני
יום אוריינטציה לשנה א' יתקיים ביום ב'  7.9.20, בין השעות 10:00 – 14:00, המפגש יתקיים בזום.

מדעי הקוגניציה – תואר ראשון 
יום אוריינטציה לתלמידי שנה א' יתקיים ביום ג'  25.8.20 בשעה 15:00, המפגש יתקיים בזום.

ריפוי בעיסוק – תואר ראשון
יום אוריינטציה יתקיים ביום ה' 15.10.20, חדרים ושעות טרם נקבעו.

ריפוי בעיסוק – תואר שני
יום אוריינטציה יתקיים ביום ד' 30.9.20, חדרים ושעות טרם נקבעו.

ריפוי בעיסוק – תואר ראשון – מבח"ר

יום אוריינטציה יתקיים ביום ה' 15.10.20, חדרים ושעות טרם נקבעו.

שירותי אנוש – תואר ראשון
יום אוריינטציה לתלמידי שנה א' יתקיים  ביום ד' 9.9.20, בשעה 10:00, המפגש יתקיים בזום.