אשכולות העשרה

חזון אוניברסיטת חיפה הוא שהסטודנטים שלנו ייחשפו למגוון רחב של תחומי העשרה, מעבר לחוגי הלימוד הדיסציפלינאריים בהם הם לומדים (הן במתכונת דו–חוגית והן במתכונת חד-חוגית).
החל משנת הלימודים תש"ף כל סטודנט/ית לתואר ראשון יהיה חייב ללמוד, בנוסף על חוגי הלימוד שלו, אחד משני אשכולות ההעשרה הבאים.
היקף הלימודים בכל אשכול הוא בהתאם להחלטת החוג. לפיכך, על כל סטודנט/ית לבדוק בדף הבית של חוגו אילו אשכולות פתוחים בפניו ומה היקף נקודות הלימוד שעליו ללמוד באשכול בו בחר/ה. סטודנט/ית יכול לבחור ללמוד רק באשכול אחד, אלא אם קיבל אישור מפורש מחוגו שהוא יכול ללמוד ביותר מאשכול אחד.
השלמת הלימודים באחד מאשכולות ההעשרה מהווה תנאי לקבלת התואר.
ציוני קורסי האשכולות משוקללים בציון הסופי של התואר.
את אשכולות ההעשרה ניתן ללמוד בכל שלב במהלך התואר הראשון.
לפרטים נוספים: http://eshcolot.haifa.ac.il 

1. אשכול דרך הרוח

תכנית ״דרך הרוח״ הינה הצעד הראשון בראיית התואר הראשון כשלב מרחיב אופקים, היוצר בסיס רחב יותר לאדם משכיל ופתוח.
התכנית מציעה אשנב להשכלה רחבה יותר ולנושאים שהינם מחוץ לתחום ההתמחות הרגיל של הסטודנט.
הקורסים הנכללים בדרך הרוח מייצגים את כל תחומי הידע הנלמדים באוניברסיטת והם נבחרו לתכנית בקפידה על פי איכותם הגבוהה בעבר והן על פי נושאם אשר הינו רחב דיו ובעל ענין רב.
הקורסים מועברים על ידי טובי המרצים באוניברסיטה.
אתר זה מציג בפניכם פרטים על התכנית, הקורסים והמרצים המשתתפים, וכן החובות החלות על התלמידים.
הרישום לקורסים יתבצע תחת אחת מתכניות הלימודים של התלמיד וציוניהם ישוקללו בציון הסופי של התואר.
את הקורסים ניתן יהיה ללמוד באחת משנות הלימוד לתואר וסיומם בהצלחה הינו תנאי לקבלת תואר בוגר.

על כל סטודנט/ית הבוחר באשכול זה לבדוק בתקנון הלימודים בחוגו כמה נקודות עליו ללמוד באשכול זה.

1.2 אשכול חדשנות ויזמות

בעולם העבודה הדינאמי, המיומנויות החשובות ביותר הן חדשנות ויזמות.
מיזמי הזנק (start-up) הם המנוע של הכלכלה החדשה.
בנוסף, ארגונים מצפים מעובדיהם להציג רעיונות חדשניים, ליצור חידושים בתהליכי השונים בארגון ואף ליישם אותם.
את מרבית החידושים בעולם הטכנולוגיה לא יצרו מנהלי החברות, אלא עובדי החברות עצמם. עובדים השולטים במיומנויות אלו זוכים ליתרון מובהק בשוק.
חדשנות ויזמות אינן שמורות אך ורק לתחומי טכנולוגיה. כמעט בכל מערכת ארגונית – בתחומי הייצור, השירותים, הארגונים הציבוריים והעמותות – מצפים מהעובדים להוביל תהליכים חדשניים.
בהתאם לחזון האוניברסיטה של תכניות לימוד רב–תחומיות, התכנית בחדשנות ויזמות שמה דגש על שותפויות ושילובים בינתחומיים.
מטרת אשכול זה היא לחשוף את הסטודנטים לעולם החדשנות והיזמות.
שיטת הלימוד בקורסים תהיה על בסיס פרויקטים (project-based learning), תוך שזירה של עקרונות תיאורטיים עם התנסות מעשית.
בכדי להשיג מטרות אלו, ההוראה תשלב מרצים מעולם הפרקטיקה והלימוד יתנהל בכיתות קטנות. למי שמעוניין, הקורסים באשכול זה יהוו שלב ראשון בתכנית ההכשרה הרחבה יותר בחדשנות ויזמות, אשר כוללת גם פרויקט רב-תחומי והתמחות (internship).
סטודנט/ית שישלים את כל שלבי ההכשרה יזכה לתעודה של התמחות בנושא ״חדשנות ויזמות״.

על כל סטודנט/ית הבוחר באשכול זה לבדוק בתקנון הלימודים בחוגו כמה נקודות עליו ללמוד באשכול זה.