אשכולות העשרה

אוניברסיטת חיפה דוגלת בכך שהסטודנטים/יות ייחשפו למגוון רחב של תחומי עולמות תוכן המשיקים לעולם העבודה ומעניקים העשרה, מעבר לחוגי הלימוד הדיסציפלינאריים בהם הם לומדים (הן במתכונת דו-חוגית והן במתכונת חד-חוגית).

החל משנת הלימודים תש"פ חובה על כל סטודנט/ית במסגרת הלימודים לתואר ראשון, בתוכניות הלימודים הרלוונטיות, להשלים לימודים באשכולות העשרה המוצעים – דרך הרוח, חדשנות ויזמות ו/או מדעי הנתונים והסייבר. ניתן לשלב לימודים בין מספר אשכולות עד הגעה לסה"כ הנקודות הנדרש ע"פ מה שנקבע לכל  חוג/תוכנית.

על כל סטודנט/ית לבדוק בתוכנית הלימודים מה הם האשכולות הפתוחים בפניו ומה היקף נקודות הלימוד שעליו ללמוד ע"פ מה שנקבע לכל חוג ותוכנית.

השלמת הלימודים באחד מאשכולות ההעשרה מהווה תנאי לקבלת התואר. ציוני קורסי האשכולות משוקללים בציון הסופי של התואר.

את אשכולות ההעשרה ניתן ללמוד בכל שלב במהלך התואר הראשון.

1. אשכול דרך הרוח

תכנית ״דרך הרוח״ הינה הצעד הראשון בראיית התואר הראשון כשלב מרחיב אופקים, היוצר בסיס רחב יותר לאדם משכיל ופתוח. התכנית מציעה אשנב להשכלה רחבה יותר ולנושאים שהינם מחוץ לתחום ההתמחות הרגיל של הסטודנט. הקורסים הנכללים בדרך הרוח מייצגים את כל תחומי הידע הנלמדים באוניברסיטת והם נבחרו לתכנית בקפידה על פי איכותם הגבוהה בעבר והן על פי נושאם אשר הינו רחב דיו ובעל ענין רב. הקורסים מועברים על ידי טובי המרצים באוניברסיטה. אתר זה מציג בפניכם פרטים על התכנית, הקורסים והמרצים המשתתפים, וכן החובות החלות על התלמידים. הרישום לקורסים יתבצע תחת אחת מתכניות הלימודים של התלמיד וציוניהם ישוקללו בציון הסופי של התואר. את הקורסים ניתן יהיה ללמוד באחת משנות הלימוד לתואר וסיומם בהצלחה הינו תנאי לקבלת תואר בוגר. 

על כל סטודנט/ית הבוחר באשכול זה לבדוק בתקנון הלימודים בחוגו כמה נקודות עליו ללמוד באשכול זה.

2. אשכול חדשנות ויזמות

העולם משתנה בקצב מהיר. המיומנויות החשובות ביותר בעולם החדש הן מיומנויות של חדשנות ויזמות. המרכז לחדשנות ויזמות של אוניברסיטת חיפה (מעבדת החדשנותHaifa Innovation Labs, HIL ) מציע מגוון קורסים בתחומי החדשנות והיזמות, הכוללים גם התמקדות בחדשנות חברתית ויזמות אימפקט (יזמות שמשלבת מטרות עסקיות עם השפעה חברתית). הקורסים משלבים בין למידה תיאורטית וחשיפה לתעשייה, יחד עם התנסות מעשית. צוות המרצים והמנטורים של הקורסים משלב אנשי סגל אקדמי ומומחים מהפרקטיקה. בהתאם לחזון האוניברסיטה של תכניות לימוד רב–תחומיות, הקורסים בחדשנות ויזמות שמים דגש על עבודה בצוותים רב תחומיים.

אשכול קורסי הבחירה בחדשנות ויזמות מהווה את אחד מערוצי הפעילות של המרכז, ומטרתו לחשוף את הסטודנטים להיבטים שונים בעולם החדשנות והיזמות. האשכול כולל קורסים עבור סטודנטים בשלבים שונים בלימודיהם: החל משנת הלימודים הראשונה בתואר הראשון, ועד לקורסים עבור תלמידים לתארים מתקדמים. סטודנטים שיקחו חלק בתכנית ירוויחו:

* חשיפה למתודולוגיות, כלים ותכנים בנושאי חדשנות ויזמות
*
התנסות בעבודה עם צוות רב-תחומי, כמקובל בתעשייה
*
לימוד ע"י אנשי מקצוע מהתעשייה
*
הרחבת האפשרויות לתעסוקה עתידית
*
הזדמנות לקדם שינוי חברתי באמצעות חדשנות ויזמות

בנוסף לאשכול הקורסים, מרכז היזמות (HIL) מציע פעילויות שאינן בקרדיט אקדמי – תמיכה במיזמים באמצעות קרן לקידום מיזמים סטודנטיאליים, קרן HIL Fund , אירועים  ותחרויות הפתוחות לכלל קהילת האוניברסיטה ועוד

על כל סטודנט/ית הבוחר באשכול זה לבדוק בתקנון הלימודים בחוגו כמה נקודות עליו ללמוד באשכול זה.

3. אשכול מדעי הנתונים והסייבר

בימינו בכל תחום שנבחר יש לטכנולוגיות המחשוב שימושים רבים, והן חלק מרכזי בחיים היום יומיים בכלל ובחיים המקצועיים בפרט. כולנו משתמשים בתדירות גבוהה בכלים ממוחשבים לאיסוף נתונים כמותיים ולניתוחם, ומשתמשים בטכנולוגיות הזמינות לנו לצרכים שונים, לדוגמה: חיפוש מידע, עיבוד מידע, מיפוי, מידול, עיבוד תמונות, ניתוח טקסט, יישומי בריאות בכלל ורפואה מותאמת אישית במיוחד.

כלים אלה והנתונים הנאספים באמצעותם והמשמשים בהם, הם משאבים בעלי חשיבות מרכזית. שימוש נכון בהם עשוי להיות מנוף מועיל ביותר, אך עלול גם לייצר חשיפות קריטיות, סיכון לאובדן מידע ולדליפת מידע ובעיות הכרוכות בפרטיות המשתמשים. לכן ברור גם הצורך להכיר את העקרונות הבסיסיים של ממשק אבטחת המידע עם הזכות לפרטיות כדי להשתמש בצורה נבונה ואחראית בטכנולוגיות המחשוב.

מטבע הדברים, הכשרתם של סטודנטים/יות בתחומי הדעת השונים מחייבת היכרות – ולוּ רק בסיסית – עם  המחשב, עם טכנולוגיות המחשוב ועם הכלים שהן מציעות. זאת כדי שיוכלו
להשתמש בהם בצורה יעילה, מאובטחת ואחראית במהלך הלימודים, במחקר האקדמי, ולאחר מכן כמובן בדרכם המקצועית.

חזון האוניברסיטה הוא כי בוגריה בכל תחומי הדעת יקבלו ידע והכרה בסיסיים של טכנולוגיות המחשוב והכרה של כלים ממוחשבים רלוונטיים ושל השימוש האחראי והמאובטח בהם. אשכול נתונים זה יספק כלים בסיסיים אלו. 

על כל סטודנט/ית הבוחר באשכול זה לבדוק בתקנון הלימודים בחוגו כמה נקודות עליו ללמוד באשכול זה.